Πανοραμική άποψη του αναγνωστηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/patraslibrary/photos/a.716149675113935/3036745933054286
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Αναφέρεται από: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων