Πανοραμική άποψη του αναγνωστηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/patraslibrary/photos/a.716149675113935/3036745933054286
Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Αναφέρεται από: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:1_92588111_3036745936387619_4279467261539909632_n.jpg
Μέγεθος:161.39 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων