Εξωτερική άποψη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/patraslibrary/photos/a.715154728546763/715154735213429/
Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Αναφέρεται από: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:5_1941593_715154735213429_1052943239714877588_o.jpg
Μέγεθος:242.51 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων