Ο Μάριος Πραπόπουλος (αριστερά) και ο Κώστας Τριανταφύλλου, δύο από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, στο αναγνωστήριο της. Φωτογραφία στις 12 Μαρτίου 1950.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Μούλιας, Χ.Α., Χρονικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών 1910–2010, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, 2010, σ. 31.
Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Αναφέρεται από: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:6_IMG_20201209_131734.jpg
Μέγεθος:3.31 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων