Ο Κώστας Ν. Τριανταφύλλου, δικηγόρος και συγγραφέας, του οποίου η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Μούλιας, Χ.Α., Χρονικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών 1910–2010, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, 2010, σ. 44.
Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Αναφέρεται από: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:12_IMG_20201211_145830.jpg
Μέγεθος:4.63 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων