Ο Στέφανος Θωμόπουλος, δωρητής του σημαντικότερου αρχείου από όσα περιλαμβάνουν οι αρχειακές συλλογές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών. Ελαιογραφία του Νικολαόυ Ατζαρίτη στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Μούλιας, Χ.Α., Χρονικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών 1910–2010, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, 2010, σ. 44.
Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Αναφέρεται από: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:11_IMG_20201211_144409.jpg
Μέγεθος:4.6 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων