Ο ποιητής Μένανδρος αναγιγνώσκων.
Περιγραφή: Νωπογραφία από την «Οικία του Μενάνδρου» στην Πομπηία.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τόπος μνημείου: Πομπηία
Λέξεις κλειδιά: Πομπηία
Μένανδρος
Νωπογραφία
Πηγή: Κ.Σπ. Στάικος, «Η Αρχιτεκτονική των Βιβλιοθηκών στον Δυτικό Πολιτισμό», Αθήνα, Άτων, 2016, σελ.115.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκες στην Πομπηία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων