Ο χώρος υποδοχής με τις δελτιοθήκες και τις προθήκες στη Βαλλιάνειο Βιβλιοθήκη.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Αποστολή και υπηρεσίες προς τους πολίτες, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα 1998.
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:6_Ε.Β.Ε.jpg
Μέγεθος:2.52 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων