Άποψη από τα ράφια της ΕΒΕ στο Βαλλιάνειο Μέγαρο.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Έγχρωμη φωτογραφίαsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Σελίδα στο Facebook της ΕΒΕ
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/nationallibraryofgreece/photos/a.1704418219845524/2609524496001554/?type=3&theater
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: ©ΕΒΕ_Βασίλης Μακρής
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων