Άποψη από τα ράφια της ΕΒΕ στο Βαλλιάνειο Μέγαρο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της ΕΒΕ.
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/nationallibraryofgreece/photos/a.1704418219845524/2609524496001554/?type=3&theater
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: ©ΕΒΕ_Βασίλης Μακρής
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:11_75380120_2609524499334887_997394811763818496_o.jpg
Μέγεθος:146.64 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων