Βραδινή λήψη του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝ.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της ΕΒΕ
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/nationallibraryofgreece/photos/a.1704418219845524/2216934038593937/?type=3&theater
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: ©SNFCC_Nikos Karanikolas
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων