Βραδινή λήψη του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝ.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της ΕΒΕ
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/nationallibraryofgreece/photos/a.1704418219845524/2216934038593937/?type=3&theater
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: ©SNFCC_Nikos Karanikolas
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:14_38528898_2216934045260603_3168822309733531648_o.jpg
Μέγεθος:87.53 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων