Άποψη από το εσωτερικό του κτιρίου της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της ΕΒΕ
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/nationallibraryofgreece/photos/a.1704418219845524/2460754280878577/?type=3&theater
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: ©EBE_Νίκος Καρανικόλας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:15_64829142_2460754284211910_6396451251554353152_o.jpg
Μέγεθος:523 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων