Ο Φραγκίσκος Α' της Γαλλίας. Πορτραίτο φιλοτεχνημένο από τον Jean Clouet.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Αναγέννηση[EN] Renaissance
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_1515.jpg
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Φραγκίσκου Α´
Σημειώσεις: Ελαιογραφία του 1510 που φυλάσσεται στο Condé Museum στο Château de Chantilly στη Γαλλία.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:François_1515.jpg
Μέγεθος:55.16 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων