Πορτρέτο του Φραγκίσκου Α' της Γαλλίας.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Jean Clouet
Χρόνος δημιουργίας: 1510
Τεχνική: Ελαιογραφία
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Μουσείο Κοντέ, Κάστρο του Σαντιγύ
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_1515.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Φραγκίσκου Α´
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων