Από την έκδοση Regiomontanus Johannes,Kalendarium,Βενετία,Ratdolf Erhard,13 Σεπτέμβρη 1483.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Αναγέννηση[EN] Renaissance
Πηγή: Archive.org
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/OEXV762_2_P1/page/n15/mode/2up
Λέξεις κλειδιά: Ρεγιομοντάνος
Αναφέρεται από: Ρεγιομοντάνος, μαθηματικός - αστρονόμος
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:OEXV762_2_P1_0016.jpg
Μέγεθος:85.01 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων