Η στέψη του Πάπα Πίου Β'. Τοιχογραφία στον νοτιοδυτικό τοίχο της Βιβλιοθήκης Piccolomini στη Σιένα.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Renaissance[EL] Αναγέννηση
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Pinturicchio,_libreria_piccolomini_02.jpg
Λέξεις κλειδιά: Piccolomini Library
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του πάπα Πίου Β΄ στη Σιένα
Σημειώσεις: Τοιχογραφία του Bernardino di Betto,γνωστού ως Pinturicchio.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:437px-Pinturicchio,_libreria_piccolomini_02.jpg
Μέγεθος:99.58 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων