Ο Οκταβιανός Αύγουστος. Χαλκογραφία από την έκδοση: Giovanni Battista Cavalieri & Thomas Treterus, «Romanorum imperatorum effigies», Ρώμη, Vincenzo Accolti, 1583.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Λέξεις κλειδιά: Οκταβιανός Αύγουστος
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octavianus_Caesar_Augustus.jpg
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Σημειώσεις: Municipal Library of Trento.
Αναφέρεται από: Οκταβιανός Αύγουστος, αυτοκράτορας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων