Πορτραίτο του Guillaume Budé από τον Jean Clouet.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Δημιουργός: Jean Clouet
Χρόνος δημιουργίας: περ.1536
Τεχνική: Ελαιογραφία
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης(ΜΕΤ)
Λέξεις κλειδιά: Guillaume Budé
Πηγή: https://www.metmuseum.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435914
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Μπυντέ, Γκυγιώμ, λόγιος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων