Άποψη της Βιβλιοθήκης του Αβαείου του Αγίου Γάλλου.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τόπος μνημείου: Ελβετία
Λέξεις κλειδιά: Άποψη
Εσωτερικό
Αβαείο
Βιβλιοθήκη
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BibliothekSG.jpg#/media/File:BibliothekSG1.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Σημειώσεις: Το τεκμήριο διατίθεται με την άδεια: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Αναφέρεται από: Αβαείο του Αγίου Γάλλου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων