Ο Μαξιμιλιανός Α'. Χαρακτικό του Lucas van Leyden, 1520.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Lucas van Leyden
Χρόνος δημιουργίας: 1520
Τεχνική: Χαρακτικό
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης(ΜΕΤ)
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Πηγή: https://www.metmuseum.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336250
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων