Εσωτερικό της Βιβλιοθήκης του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τόπος μνημείου: Φλωρεντία
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Marco_(Florence)_-_Library.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Moon rabbit 365.
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων