Ο Θωμάς Φλαγγίνης, ο οποίος το 1628 δώρισε 200 τόμους βιβλίων θέτοντας τις βάσεις για την ίδρυση το 1803 της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/photo?fbid=150034801852110&set=pb.100005367727596.-2207520000
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων