Εσωτερική σελίδα του Α΄ τόμου (τρίτομου) της έκδοσης «Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων» του Άνθιμου Γαζή (έκδοσις 1η, επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντ., Εν Βενετία, τύποις Μιχαήλ Γλυκύ, 1809–1816).
Περιγραφή: Ο Γαζής ήταν ένας εκ των τριών εμπνευστών και δημιουργών της Μηλιώτικης Σχολής. Βιβλία του, όπως το «Λεξικόν…» αποτέλεσαν και τη βάση της Βιβλιοθήκης της Σχολής, μετέπειτα Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μηλεών.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: «Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων»
Συγγραφέας έκδοσης: Άνθιμος Γαζής
Εκδότης : Μχαήλ Γλυκύς
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1809–1816
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών
Τόπος μνημείου: Μηλιές
Λέξεις κλειδιά: Άνθιμος Γαζής
Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών
Σχέση με εικαστικό υλικό: Η πρώτη σελίδα του Α΄ τόμου του (τρίτομου) ελληνικού λεξικού του Άνθιμου Γαζή, το οποίο διασώζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών.
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων