Ο Καρλομάγνος μελετά.
Περιγραφή: Μικρογραφία από το ονομαζόμενο Ευαγγέλιο του Λορς, φιλοτεχνημένο στην αυτοκρατορική σχολή του Καρλομάγνου στο Άαχεν.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωναςsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: π. 810
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Apostolica Vaticana (Βατικανή Βιβλιοθήκη)
Λέξεις κλειδιά: Μονή του Λορς
Καρλομάγνος
Μικρογραφία
Βατικανό
Ευαγγέλιο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Codexaureus_25.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Pal. lat. 50
Αναφέρεται από: Μονή του Λορς
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων