Εξωτερική όψη του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κέρκυρα
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου (φωτ. Ιωάννης Παναγής)
Σχέση με εικαστικό υλικό: Το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.
Αναφέρεται από: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων