Καθεδρικός ναός του Βύρτσμπουργκ, 1904.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1904
Τεχνική: Χαρακτικό
Λέξεις κλειδιά: Καθεδρικός ναός του Βύρτσμπουργκ
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wuerzburg_Dom_1904.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Καθεδρικός ναός του Βύρτσμπουργκ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων