Το κτίριο της Κοργιαλενείου Βιβιοθήκης Αργοστολίου.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου
Κεφαλονιά
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1706996009532909&set=pb.100006675781563.-2207520000..&type=3
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου
Σχέση με εικαστικό υλικό: Το κτίριο της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης. Δεξιά διακρίνεται η πινακίδα που οδηγεί στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου.
Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου κατά τη διάρκεια ανοικοδόμησης του κτιρίου της μετά του σεισμούς του 1953.
Αναφέρεται από: Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων