Ο Eυαγγελιστής Ιωάννης στο ονομαζόμενο Ευαγγέλιο της Corbie, μικρογραφία σε κώδικα που γράφτηκε στην Beauvais στα τέλη του 11ου αιώνα (Ms 24 C, φ. 108v). Αμιένη, Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 11ος αι.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη, Αμιένη, Γαλλία
Τόπος μνημείου: Αμιένη
Λέξεις κλειδιά: Μονή της Κορμπί
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, «Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, Από τον Κασσιόδωρο στον Furnival», Κότινος, Αθήνα, 2010, σελ. [189].
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Μονή της Κορμπί
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων