Το Διδακτήριο της Ζωσιμαίας Σχολής το 1900 (φωτογρ. Απ. Βερτόδουλος). Το κτίριο της Σχολής ανεγέρθηκε σε οικόπεδο του Δ. Αθανασίου και λειτούργησε εκεί από το 1834 έως το 1901.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
Δ. Αθανασίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
Αναφέρεται από: Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων