Ο Νικόλαος Ζωσιμάς, ιδρυτής της Ζωσιμαίας Σχολής και της Βιβλιοθήκης της.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
Νικόλαος Ζωσιμάς
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zosimas.JPG
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Δικαιώματα: Nikiforos Lytras, Public domain, via Wikimedia Commons
Σημειώσεις: Το πρωτότυπο έργο (ελαιογραφία) είναι του Νικηφόρου Λύτρα και εκτίθεται στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας.
Αναφέρεται από: Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων