Μαρμάρινο ανάγλυφο που απεικονίζει τον Ασκληπιό και την Υγεία να ταίζουν το ιερό φίδι, σύμβολο της σωφροσύνης. Θέρμη Θεσσαλονίκης, 5ος αι π. Χ.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 5ος αι. π. Χ.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Istanbul Archaeological Museum
Λέξεις κλειδιά: Ασκληπιός
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Asclepius_and_hygieia_relief.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Prioryman
Αναφέρεται από: Οι βιβλιοθήκες στα Ασκληπιεία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων