Ο Ασκληπιός με την Υγεία.
Περιγραφή: Μαρμάρινο ανάγλυφο από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης που απεικονίζει τον Ασκληπιό και την Υγεία να ταΐζουν το ιερό φίδι, σύμβολο της σωφροσύνης.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 5ος αι. π.Χ.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: İstanbul Arkeoloji Müzeleri (Αρχαιολογικά Μουσεία Κωνσταντινούπολης)
Λέξεις κλειδιά: Ασκληπιός
Υγεία
Φίδι
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Asclepius_and_hygieia_relief.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Prioryman
Αναφέρεται από: Οι βιβλιοθήκες στα Ασκληπιεία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων