Ο κανονισμός της βιβλιοθήκης του Πανταίνου χαραγμένος σε μάρμαρο. Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 98 - 102 μ. Χ.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Μουσείο Αρχαίας Αγοράς
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Πανταίνου
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, Από τον Κικέρωνα στον Ανδριανό, Κότινος, Αθήνα, 2005, σελ. 235.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Πανταίνου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων