Ο Κάρολος Ε΄ παραλαμβάνει το χειρόγραφο «Les Voies de Dieu».
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Sainte Elisabeth de Schöngau, «Voies de Dieu ou visions» traduction française par Jacques Bauchant.
Περιγραφή: Μικρογραφία από κώδικα που ανήκε στον βασιλιά της Γαλλίας Κάρολο Ε΄ και τον αναπαριστά να παραλαμβάνει το χειρόγραφο «Les Voies de Dieu». Γαλλική μετάφραση του Ζακ Μπωσάν. Παρίσι μεταξύ 1370 και 1375 (Ms Fr. 1792).
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Sainte Elisabeth de Schöngau (Αγία Ελισάβετ του Σενάου)
Maître du Couronnement de Charles VI (μικρογράφος)
Χρόνος δημιουργίας: 1370-1375
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Τμήμα Χειρογράφων)
Λέξεις κλειδιά: Κάρολος Ε΄
Μικρογραφία
Χειρόγραφο
Πηγή: gallica.bnf.fr / BnF
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84496943/f13.item
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Bibliothèque nationale de France
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Καρόλου Ε΄
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων