Η Βασιλική του Σαν Ντομένικο στη Μπολόνια, με την παρακείμενη μονή, σε επιστολικό δελτάρι του 1916.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τόπος μνημείου: Μπολόνια
Λέξεις κλειδιά: Σαν Ντομένικο
Μπολόνια
Βασιλική
Μονή
Επιστολικό δελτάρι
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BO-Bologna-1916-chiesa-San-Domenico.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Σαν Ντομένικο στην Μπολόνια
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων