Το εσωτερικό της Βιβλιοθήκης Piccolomini στη Σιένα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: University of California Libraries
Λέξεις κλειδιά: Πάπας Πίος Β'
Βιβλιοθήκη Piccolomini
Σιένα
Πηγή: https://archive.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/italiancities01blas/page/n196/mode/1up?view=theater
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: E. H. Blashfield, E. W. Blashfield, «Italian cities», Charles Scribner's Sons, Νέα Υόρκη, 1903, σελ. μετά την 138.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του πάπα Πίου Β΄ στη Σιένα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων