Υποθετική αναπαράσταση της «Βίλας των Παπύρων» στο Ηράκλειον.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Λέξεις κλειδιά: Ηράκλειον
Έπαυλη των Παπύρων
Ερκουλάνεουμ
Πηγή: Internet Archive
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/cu31924028275174/page/n114/mode/1up
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Από την έκδοση: E. R. Barker, «Buried Herculaneum», A. and C. Black, Λονδίνο, 1908, σελ. 75, εικ. 8.
Αναφέρεται από: Η «έπαυλη των Παπύρων» στο Ηράκλειον
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων