Ακριβές αντίγραφο σπαράγματος απανθρακωμένου παπύρου από την «Έπαυλη των Παπύρων» στο Ηράκλειον.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Λέξεις κλειδιά: Έπαυλη Παπύρων
Ηράκλειον
Πηγή: https://archive.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/tesoroletterario00cast/page/n30/mode/1up
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Από την έκδοση: Castrucci G., «Tesoro letterario di Ercolano, ossia, La reale officina dei papiri ercolanesi», Fibreno, Νάπολη, 1858, σελ. μετά τη 12, Tav. V.
Αναφέρεται από: Η «έπαυλη των Παπύρων» στο Ηράκλειον
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων