Υποθετική αναπαράσταση της έπαυλης στο Ηράκλειον, η οποία ονομάστηκε «Βίλα των Παπύρων».
Περιγραφή: Χαρακτικό από την έκδοση: G. Castrucci,«Tesoro letterario di Ercolano, ossia, La reale officina dei papiri ercolanesi», Νεάπολη, Fibreno, 1858, σελ. μετά την 58, Tav. XXI.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Λέξεις κλειδιά: Έπαυλη των Παπύρων
Ηράκλειον
Herculaneum
Πηγή: Internet Archive
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/tesoroletterario00cast/page/n89/mode/1up
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Η «έπαυλη των Παπύρων» στο Ηράκλειον
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων