Το παιδικό τμήμα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας στον ισόγειο χώρο της.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Σχέση με εικαστικό υλικό: Άποψη του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων