Ο Ιωάννης Γεννάδιος το 1914.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Ιωάννης Γεννάδιος
Πηγή: Πανδέκτης - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/64122
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ioannis_Gennadios.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Δικαιώματα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Σχέση με εικαστικό υλικό: Ο Ιωάννης Γεννάδιος με στολή οπλαρχηγού της ελληνικής Επανάστασης. Ελαιογραφία του De Lazio.
Ο Ιωάννης Γεννάδιος, δωρητής της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Ο Ιωάννης Γεννάδιος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο των εγκαινίων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στις 23 Απριλίου 1926.
Ο Ιωάννης Γεννάδιος, όπως απεικονίζεται σε φωτογραφία του George Grantham Bain (1865–1944) στις 22 Νοεμβρίου του 1921.
Καρικατούρα του Ιωάννη Γεννάδιου στο βρετανικό περιοδικό Vanity Fair (11/2/1888). Υπογράφει ο «SPY».
Αναφέρεται από: Γεννάδιος, Ιωάννης, διπλωμάτης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων