Αντίτυπο του βιβλίου «The Costume Book» του Φλαμανδού ζωγράφου Lambert de Vos (Das Kostümbuch des Lambert de Vos, 1574), το οποίο περιλαμβάνεται στη συλλογή τίτλων για την οθωμανική ιστορία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Δημιουργός: Lambert de Vos
Χρόνος δημιουργίας: 1574
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: The Costume Book
Συγγραφέας έκδοσης: Lambert de Vos
Τόπος έκδοσης: Τουρκία
Χρόνος έκδοσης: 1574
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Τόπος μνημείου: Αθήνα
Λέξεις κλειδιά: Lambert de Vos
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Χειρόγραφο βιβλίο
Οθωμανική ιστορία
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Αναφέρεται από: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων