Η αίθουσα διαλέξεων «Cotsen Hall» της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Αναφέρεται από: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων