Εξωτερική όψη του κτιρίου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Σχέση με εικαστικό υλικό: Η κεντρική είσοδος της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, από την οδό Σουηδίας. Στο επιστήλιο της πρόσοψης διακρίνεται η επιγραφή ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ.
Αναφέρεται από: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων