Η είσοδος της δυτικής πτέρυγας ή αλλιώς πτέρυγας «Ιωάννης Μακρυγιάννης» της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Μουσείο
Πτέρυγα «Ιωάννης Μακρυγιάννης»
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Σχέση με εικαστικό υλικό: Ο χώρος του Μουσείου που βρίσκεται στην πτέρυγα «Ιωάννης Μακρυγιάννης» της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Αναφέρεται από: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων