Χειρόγραφο του δόγη Francesco Donà το 1550 που αποτελεί τον επίσημο διορισμό του Andrea Priuli ως κυβερνήτη της Ζακύνθου, με τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσει με την ανάληψη των καθηκόντων του. Θησαυρίζεται στη συλλογή της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Δημιουργός: Francesco Donà
Χρόνος δημιουργίας: 1550
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Τόπος μνημείου: Αθήνα
Λέξεις κλειδιά: Francesco Donà
Andrea Priuli
Ζάκυνθος
Χειρόγραφο
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Αναφέρεται από: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων