Ένα πλήρες αντίτυπο της «Χάρτας της Ελλάδος» του Ρήγα Βελεστινλή σώζεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Δημιουργός: Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος)
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Χάρτα της Ελλάδος
Συγγραφέας έκδοσης: Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος)
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Χρόνος έκδοσης: 1797
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Τόπος μνημείου: Αθήνα
Λέξεις κλειδιά: Χάρτα της Ελλάδος
Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος)
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Αναφέρεται από: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων