Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη θησαυρίζει συλλογή από σπάνια βιβλία που ανήκουν τόσο στην αρχική συλλογή του Ιωάννη Γεννάδιου, όσο και σε συλλογές που αποκτήθηκαν μεταγενέστερα.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Τόπος μνημείου: Αθήνα
Λέξεις κλειδιά: Σπάνια βιβλία
Ιωάννης Γεννάδιος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Αναφέρεται από: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων