Ο Λόρδος Βύρωνας (1788–1824), Άγγλος ποιητής και φιλέλληνας, με σημαντική προσφορά στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Βιβλία και άλλα αντικείμενά του βρίσκονται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Δημιουργός: Richard Westall
Χρόνος δημιουργίας: 1813
Τεχνική: Ελαιογραφία
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου
Τόπος μνημείου: Λονδίνο
Λέξεις κλειδιά: Πίνακας ζωγραφικής
Λόρδος Βύρωνας
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Gordon_Byron,_6th_Baron_Byron_by_Richard_Westall.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Δικαιώματα: National Portrait Gallery, Public domain, via Wikimedia Commons
Αναφέρεται από: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων