Κάτοψη της φερόμενης ως βιβλιοθήκης του Lararium της Πομπηίας, σύμφωνα με τον A. Mau.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Αρχαιότητα[EN] Antiquity
Πηγή: August Mau,Pompeii,Its Life and Art,New York,Macmillan&Co L.t.d.,1902.
Λέξεις κλειδιά: Πομπηία
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκες στην Πομπηία
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Macmillan&Co L.t.d.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:Lararium_lib_Pompei_floorplan.jpg
Μέγεθος:109.93 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων