Δάσκαλος και μαθητές.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Χειραγωγία των Παίδων, ήτοι Πραγματεία Στοιχειώδης περί χρεών του Ανθρώπου, περί Χρηστοηθείας μετά τινών Ηθικών μύθων και τινών διαλόγων, εν η προσετέθη και μια σύντομος επιτομή της Γενικής Ιστορίας, και εν συντόμω οι βίοι των Ηρώων της Ελλάδος, Συνερανισθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1813
Τεχνική: Χαρακτικό
Πρωτότυπη έκδοση: Όχι
Τίτλος έκδοσης: Χειραγωγία των Παίδων, ήτοι Πραγματεία Στοιχειώδης περί χρεών του Ανθρώπου, περί Χρηστοηθείας μετά τινών Ηθικών μύθων και τινών διαλόγων, εν η προσετέθη και μια σύντομος επιτομή της Γενικής Ιστορίας, και εν συντόμω οι βίοι των Ηρώων της Ελλάδος, Συνερανισθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων.
Συγγραφέας έκδοσης: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
Εκδότης : Εκ της τυπογραφίας Ιω. Βαρθ. Σβεκίου πρώην Βενδώτου
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Χρόνος έκδοσης: 1813
Ομάδα φωτοθήκης: Δάσκαλος και μαθητές
Λέξεις κλειδιά: Δάσκαλος
Μαθητής
Σχολική τάξη
Χειραγωγία
Πηγή: Φίλιππος Ηλιού, «Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία - Φυλλάδια», Τόμος Πρώτος 1801 - 1818, Αθήνα, Βιβλιολογικό εργαστήρι, ΕΛΙΑ, 1997, σ. 379.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιολογικό εργαστήρι / ΕΛΙΑ
Σχέση με εικαστικό υλικό: Δάσκαλος και μαθητές.
Δάσκαλος και μαθητές.
Δάσκαλος και μαθητές.
Δάσκαλος και μαθητές.
Δάσκαλος και μαθητές.
Δάσκαλος και μαθητές.
Δάσκαλος και μαθητές.
Δάσκαλος και μαθητές.
Δάσκαλος και μαθητές.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων