Παράσταση σχολικής τάξης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1813
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Χειραγωγία των Παίδων, ήτοι Πραγματεία Στοιχειώδης περί χρεών του Ανθρώπου, περί Χρηστοηθείας μετά τινών Ηθικών μύθων και τινών διαλόγων, εν η προσετέθη και μια σύντομος επιτομή της Γενικής Ιστορίας, και εν συντόμω οι βίοι των Ηρώων της Ελλάδος, Συνερανισθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων.
Συγγραφέας έκδοσης: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
Εκδότης : Εκ της τυπογραφίας Ιω. Βαρθ. Σβεκίου πρώην Βενδώτου
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Χρόνος έκδοσης: 1813
Ομάδα φωτοθήκης: Δάσκαλος και μαθητές
Λέξεις κλειδιά: Δάσκαλος
Μαθητής
Σχολική τάξη
Χειραγωγία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Φίλιππος Ηλιού, «Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία - Φυλλάδια», Τόμος Πρώτος 1801 - 1818, Αθήνα, Βιβλιολογικό εργαστήρι, ΕΛΙΑ, 1997, σ. 379.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιολογικό εργαστήρι / ΕΛΙΑ
Σχέση με εικαστικό υλικό: «Accipies woodcut», 1494.
«Accipies woodcut», 1492.
«Accipies woodcut», π. 1494.
«Accipies woodcut», 1500.
Decretum Gratiani.
Hieronymus Brunschwig, «Dis ist das buch der Cirurgia».
Cristoforo Landino, «Formulario di lettere».
A. Mancinellus, «Epitoma seu regulae constructionis».
Παράσταση σχολικής τάξης του 19ου αι.
Christoforo Landino, «Formulario di Lettere».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων