Λαυσαϊκόν, ἤτοι βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ἀσκητικὰς ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν
Περιγραφή: Η σελίδα τίτλου της πρώτης έκδοσης της Λαυσαϊκὴς Ἱστορίας του Παλλάδιου που τυπώθηκε στη Βενετία το 1758. Τη σελίδα κοσμεί ερυθροτυπία και μικρά κοσμήματα.
Title page of the first edition of "Λαυσαϊκόν, ἤτοι βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ἀσκητικὰς ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν" [Historia Lausiaca, a book containing ascetic accounts of men and women], published in Venice by Antonio Bortoli in 1758. The page is adorned with red colouring and small decorative elements.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Λαυσαϊκόν, ἤτοι βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ἀσκητικάς ἀνδρῶν καί γυναικῶν, προσφωνηθεῖσα τῷ αἰτήσαντι Λαύσῳ πραιποσίτῳ παρά τοῦ Ἡρακλείδους ἐπισκόπου, αἵ καί νεωστί μεταφρασθεῖσαι ἐκ τῆς ἑλληνίδος διαλέκτου εἰς ἁπλῆν παρά τινος φράσιν, καί ὡς εὕρηνται διορθωθεῖσαι, τύποις νῦν πρῶτον ἐξεδόθησαν, σπουδῇ τε καί δαπάνῃ τοῦ Πανοσιωτάτου καί Σοφολογιωτάτου ἐν ἱεροδιδασκάλοις κυρίου Ἐφραίμ.
Συγγραφέας έκδοσης: [Παλλάδιος, επίσκοπος Ελενουπόλεως]
Εκδότης : Αντώνιος Βόρτολι
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1758
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»
Λέξεις κλειδιά: ΕΣΗΕΑ
Λαυσαϊκόν
Σελίδα τίτλου
Ερυθροτυπία
Κόσμημα
Πρώτη έκδοση
Παλλάδιος
Πηγή: Η Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας», β έκδοση: επιμ. Κ. Σπ. Στάικος–Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα, [ΕΣΗΕΑ], 2021, σ. 55.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων