Απόλλων και Μούσες.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Νικηφόρος Θεοτόκης, «Στοιχείων μαθηματικῶν ἐκ παλαιῶν καὶ νεωτέρων συνερανισθέντων ἀπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀστραχανίου κυρίου Νικηφόρου».
Περιγραφή: Την πέμπτη σελίδα της έκδοσης κοσμεί χαρακτικό που παριστάνει τον Απόλλωνα με τις εννέα μούσες και πρωτόγραμμα που περικλείεται σε στεφάνι.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Στοιχείων μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθέντων υπό του πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου πρώην Αστραχανίου κυρίου Νικηφόρου, Φιλοτίμω δε δαπάνη εκδοθέντων, Όπως δωρεάν διανέμωνται τοις εν τοις Ελληνομουσείοις Φοιτώσιν, υπό των τιμιωτάτων και φιλογενών αυταδέλφων Ζωσιμά.
Συγγραφέας έκδοσης: Νικηφόρος Θεοτόκης
Εκδότης : Εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείω παρά Ρηδηγέρω και Κλαυδίω.
Τόπος έκδοσης: Μόσχα
Χρόνος έκδοσης: 1798
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»
Λέξεις κλειδιά: ΕΣΗΕΑ
Απόλλωνας
Μούσες
Νικηφόρος Θεοτόκης
Μαθηματικά
Μόσχα
Πρωτόγραμμα
Πηγή: Η Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας», β έκδοση: επιμ. Κ. Σπ. Στάικος–Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα, [ΕΣΗΕΑ], 2021, σ. 56-57.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»
Σημειώσεις: Τόμος Α'
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων