Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στη βιβλιοθήκη του Αδριανού, σύμφωνα με τη Γιάννα Τιγγινάγκα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη Αδριανού
Πηγή: Ι. Τιγγινάγκα, «Η μεγάλη ανατολική αίθουσα της βιβλιοθήκης του Αδριανού (Βιβλιοστάσιο)», Αρχαιολογικό Δελτίο 54 (1999), Αθήνα 2003, σ. 285-326, πιν. 117-140.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Γ. Τιγγινάγκα
Αναφέρεται από: Η αθηναϊκή βιβλιοθήκη του Αδριανού
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων